دوشنبه, 28 خرداد 1403

تامین تجهیزات

تولید کنندگان

خدمات فنی و مهندسی

اجرای کلیه پروژه های برق  شامل :

- Earthing (سیستمهای ارت یا زمین )
- Cathodic  Protection (سیستمهای حفاظت کاتدی)
- Cable Pulling (کابل کشی )
- Hi Pot Test (تست های پات)
- Current Leakage Test (تستهای نشتی جریان )
- تعمیر و نگهداری کلیه واحدهای برقی و تست و راه اندازی سوئیچگیر هاوSUBSTATIONS
- Construction ( اجرا یا ساخت )
- Lighting (روشنایی )
- Lightining (سیستمهای ضد صاعقه یا رعد و برق گیر)
- Setting of all relays   (ستینگ یا تنظیم انواع رله های برقی)
- Test & Commissioning of the  all Transformers  (تست و راه اندازی انواع ترانسهای فشار قوی وضعیف)
- Fire Alarm Systems (سیستمهای اعلام حریق)

 


اجرای کلیه پروژه های ابزار دقیق شامل:
- Construction  (اجرا یا ساخت)
- Precommissioning&  Commissioning (پیش راه اندازی و راه اندازی سیستمهای کنترل)
- Calibration (کالیبراسیون با مجوز رسمی از اداره استاندارد به شماره1885 )
- Loop  Check (لوپ چک به صورتهای شبیه سازی و یا واقعی)
- تعمیر و نگهداری کلیه واحدها و سیستمهای ابزاردقیق و کنترل .