دوشنبه, 28 خرداد 1403

تامین تجهیزات

تولید کنندگان

خدمات کالیبراسیون

آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت ابزار دقیق تایماز مطابق با استاندارد های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفته و دارای سرتیفیکیت از این سازمان میباشد.
شرکت از حمایت و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی برخوردار بوده و عضو انجمن شرکتهای فنی و مهندسی استان آذربایجان شرقی می باشد.