يكشنبه, 06 خرداد 1403

تامین تجهیزات

تولید کنندگان

پروژه ها

پروژه های انجام شده

  • پیمانکار شرکت GSکره جنوبی در فازهای ۹و۱۰ عسلویه جهت انجام کالیبراسیون ، لوپ چک و تعمیر و نگهداری تجهیزات ابزاردقیق (MANPOWER).
  • پیمانکار شرکت گاما در فازهای ۹و۱۰ عسلویه جهت انجام کالیبراسیون و مراحل لوپ چک تجهیزات ابزاردقیق واحد TGTU.
  • تامین و فراهم نمودن VENDOR برای کمپرسورهای شرکت FIMA آلمان نصب شده در فازهای ۹و۱۰ عسلویه.
  • تامین تجهیزات ابزاردقیق برای شرکت GS در فازهای ۹و۱۰ پارس جنوبی.
  • تامین فلومترهای الکترو مغناطیسی WATER MASTER از کمپانی ABB برای شرکت دقیق سازان خاورمیانه
  • ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه واحدW.T.P پتروشیمی مبین در عسلویه بصورت پیمانکار برق و ابزاردقیق شرکت سیدم فرانسه(MANPOWER).

ادامه مطلب

 

پروژه های در حال انجام

  • نصب تجهیزات تصحیح کننده گاز (VOLUME CORRECTOR)برای شرکت ملی گاز استان آذربایجان شرقی.
  • تامین دستگاههای تصحیح کننده گاز(VOLUME CORRECTOR) از کمپانی ELSTER آلمان برای شرکت ملی گاز استان آذربایجان شرقی.
  • تامین کنتورهای گاز(FLOW COUNTER) برای ایستگاههای گاز شرکت ملی گاز استان آذربایجان شرقی از کمپانی ELSTER آلمان.
  • تامین فلومترهای الکترو مغناطیسی AQUA MASTER 3  & WATER MASTER از کمپانی ABB برای شرکت دقیق سازان خاورمیانه.

ادامه مطلب