يكشنبه, 06 خرداد 1403

شیرهای برقی

نمایش بر اساس جستجو
  نام توضیحات دسته بندی تولید کننده
شیرهای برقی شیرهای برقی جرج فیشر
شیر برقی دو راهه در مدلهای حالت معمول باز یا بسته شیرهای برقی اسکو
شیر برقی مدل 8314 برای اهداف مختلف شیرهای برقی اسکو
شیر برقی مدل 451 به صورت منیفولدی شیرهای برقی اسکو
شیر برقی مدلهای 8262 و 8263 با تحریک مستقیم و حالت معمول بسته شیرهای برقی اسکو
شیر برقی برای مسیرهای گاز و با تحریک مستقیم شیرهای برقی اسکو
شیر برقی برای مسیرهای روغن وبا تحریک مستقیم شیرهای برقی اسکو
شیر برقی برای مصارف گوناگون و با حالت معمول باز و تحریک مستقیم شیرهای برقی اسکو