دوشنبه, 28 خرداد 1403

شیرها

نمایش بر اساس جستجو
  نام توضیحات دسته بندی تولید کننده
شیرهای کنترلی سری 21000 شیرهای کنترلی ماسونیلن
کاتالوگ شیرهای سرسی 39004 شیرهای باز/بسته ماسونیلن
تولیدات جدید شیرها و اکچوایتورهای جدید و کارامد برای سیستمهای تهویه شیرهای خاص زیمنس
شیرهای برقی شیرهای برقی جرج فیشر
رلیف ولوها یا شیرهای اطمینان شیرها سیحان
بال ولوها یا شیرهای توپی با کلاس 1000 شیرهای توپی سیحان
شیرهای یکطرفه یا چک ولوها شیرهای یکطرفه سیحان
منیفولدها یا شیرهای چند راهه شیرهای چندراهه سیحان