دوشنبه, 28 خرداد 1403

تولید کنندگان

ابزار دقیق

نمایش بر اساس جستجو
  نام توضیحات دسته بندی تولید کننده
ترموستات برای مصارف صنعتی تجهیزات دما کوبلد
فلو مترهای گردابی گردابی فیشرمیتر
شیرهای کنترلی سری 21000 شیرهای کنترلی ماسونیلن
اتصالات خم یا بند کانکشنها اتصالات زاویه دار سیحان
نشاندهنده فشار مدل دیافراگمی تجهیزات فشار کوبلد
فلومترهای الکترومغناطیسی الکترومغناطیسی فیشرمیتر
فیتینگ تیوب اتصالات تیوب سیحان
کاتالوگ شیرهای سرسی 39004 شیرهای باز/بسته ماسونیلن