دوشنبه, 07 خرداد 1403

تامین تجهیزات

تولید کنندگان

تماس با ابزار دقیق تایماز
تماس
نشانی:
تبریز-منظریه- 20 متری دوم- ده متری چهاردهم- پلاک 496-طبقه اول

تلفن: 041-33854043 ، 041-34782380
نمابر: 041-35546381