چهارشنبه, 02 اسفند 1402

تامین تجهیزات

تولید کنندگان

شرکت ابزار دقیق تایماز
نمایش بر اساس جستجو
  نام توضیحات دسته بندی تولید کننده
شیر برقی دو راهه در مدلهای حالت معمول باز یا بسته شیرهای برقی اسکو
شیر برقی مدل 8314 برای اهداف مختلف شیرهای برقی اسکو
شیر برقی مدل 451 به صورت منیفولدی شیرهای برقی اسکو
شیر برقی مدلهای 8262 و 8263 با تحریک مستقیم و حالت معمول بسته شیرهای برقی اسکو
شیر برقی برای مسیرهای گاز و با تحریک مستقیم شیرهای برقی اسکو
شیر برقی برای مسیرهای روغن وبا تحریک مستقیم شیرهای برقی اسکو
شیر برقی برای مصارف گوناگون و با حالت معمول باز و تحریک مستقیم شیرهای برقی اسکو
شیر برق برای مسیرهای آب و هوا با بدنه زاویه دار شیرهای برقی اسکو