دوشنبه, 28 خرداد 1403

تامین تجهیزات

تولید کنندگان

مجوزهای اخذ شده

شرکت محیط آرای زلال
آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب
انجمن صنفی خدلت مهندسی صنعتی استان آذربایجان شرقی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

 

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
گواهینامه حسن انجام کار
فراورده های گوشتی و پروتئینی شرکت خوش خوراک
جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
Meksan transformer
گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
گواهینامه نمایندگی توزیع و فروش
وزارت صنایع و معادن
ABS Certificate Meksan Transfrom Meksan Transfrom